Ohutuskaart

AUSTATUD NAABRID!

Tartu Terminal AS soovib teid teavitada oma tegevusega seotud võimalikest ohtudest ning tegevusjuhistest kui olete sattunud meie ettevõttest tuleneva hädaolukorra ohualasse.

Tartu Terminal AS on A-kategooria suurõnnetusohuga ettevõte ja me kinnitame, et oleme esitanud kõik „Kemikaaliseaduse“ alusel nõutavad dokumendid ning omame tegevusluba antud alal. Meie ettevõtte ohtlikkus seisneb suurtes kogustes vedelkütuste (bensiin ja diislikütus) ladustamises.

Oleme andnud endast parima, et viia ettevõtte riskid miinimumi, kuid siiski on teoreetiliselt võimalik, et  juhtuvad järgmised õnnetused:
- Vedelkütuse avariiline väljavool;
- Tulekahju;
- Keeva vedeliku paisuva aurupilve plahvatus (BLEVE) bensiinitsisterni sattumisel tulle.

Lisaks käitlusega kaasnevatele  põhjustele võivad teatud tingimustel õnnetuse vallandada ka loodusnähtused, kuritahtlik tegevus või suurõnnetus raudteel.

Hädaolukorra tagajärjed sõltuvad hädaolukorra konkreetsest väljundist (plahvatus, tulekahju, reostus jne), mis on omakorda seotud produktide (bensiin või diislikütus) omadustega.

Oht tervisele: Mõlema produkti aurud ärritavad silmi ja hingamisteid. Pikaajaline või korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja ärritust, peavalu, iiveldust ja teisi üldmürgistuse nähte.
Tule- ja plahvatusoht: Mõlemad produktid kujutavad endast tule- ja plahvatusohtu. Produktide aurud on võimelised moodustama tule- ja plahvatusohtlikke segusid.
Oht keskkonnale: Mõlemad produktid on ohtlikud keskkonnale ja veeorganismidele.

Ettevõtte riskianalüüsi alusel on halvima sündmuse tekke võimalus ebatõenäoline, kuid realiseerumise korral võib mõju ulatuda 391 meetri kaugusele.
Seetõttu otsustas ettevõtte juhtkond võtta kasutusele ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks häiresireeni.

HÄIRESIGNAALIDE TÄHENDUSED

ÜLDHÄIRESIGNAAL

60 sekundi jooksul tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30 sekundilise pausi järel.
Tähendus: Tartu Terminaalis on ohuolukord.


OHU LÕPP

Ühtlane heli pikkusega 60 sekundit. Signaali edastatakse üks kord.
Tähendus: ohuolukord on lõppenud.


Test

Ühtlane pidev heli pikkusega 7 sekundit.
Tähendus: toimub hoiatussüsteemi korraline kontroll, mis kohustuslikke tegevusi ei too. Sireeni kontroll toimub iga kvartali esimesel esmaspäeval kella 11.00 ja 12.00 vahel.


KÄITUMISJUHISED ÜLDHÄIRESIGNAALI KUULAMISEL

1. Väljas viibides liigu ohualast kaugemale ja tee seda risti tuule suunaga;
2. Varju kinniste uste ja akendega ruumi, et kaitsta end mürgise suitsu eest;
3. Sulge korralikult kõik uksed ja aknad, samuti ventilatsioon ja tuulutusavad;
4. Autos olles sulge aknad ja uksed, lülita välja auto ventilatsioon;
5. Teavita tekkinud ohuolukorrast lähedal asuvaid inimesi;
6. Võimalusel abista hätta sattunud inimesi;
7. Järgida õnnetuse korral kõiki päästeasutuse antavaid juhised;
8. Häirekeskuse lühinumbrile 112 helista vaid tõsise vajaduse korral, et mitte takistada tegelike abivajajate hädaabikõnesid.


Ettevõtte töötajaskond on koolitatud käituma ohu korral vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile (HOLP). AS Tartu Terminal teeb aktiivselt koostööd Päästeametiga, tagamaks suurõnnetuse korral vajalik tegutsemine vähendamaks suurõnnetuse tagajärgi.

TUTVU ETTEVÕTTE LÄHIÜMBRUSE JOONISEGA NING VAATA, KAS VIIBID VÕIMALIKUS OHUALAS

Ohualasse jäävate hoonete ja kinnistute loetelu:
 
1 Otsa talu
2 Vahe-Pihlaka
3 Väike-Pihlaka
4 Ojaperve
5 Tamme
6 Kase
7 Klaose
8 Reinu
9 Annuse
10 Värsi
11 Siimu
12 Väike-Siimu
13 Tiigi
14 Jõesaare
15 KÜ Kärkna 2
16 KÜ Kärkna 3
17 KÜ Võibki
18 KÜ Torni
19 AS Ikodor
20 AS Tref
21 OÜ FlexoilTÄIENDAV INFO TARTU TERMINALI KOHTA 

Üldtelefon: +372 749 7248
Ettevõtte juht: Rauno Raudsepp +372 749 7148
E-mail: info@terminaloil.ee
Koduleht: www.terminaloil.ee.
Tutvu lisaks: www.rescue.ee

Ohutuskaardi koostajad:
AS Tartu Terminal ja Lõuna Päästekeskus     
Hinnad teenindusjaamades
 • 95 Autobensiin
  1.139
 • 98 Autobensiin
  1.189
 • D Diislikütus
  1.119
 • Deri Diislikütus
  0.799
 • AdBlue
  0.390